Bouwcontrole overlaten aan private private partijen: constitutioneel verantwoord?

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Abstract

In deze bijdrage wordt nagegaan of het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen een verbetering gaat opleveren voor de wijze waarop een publiek belang, namelijk dat van een bouwtechnische kwaliteit van bouwwerken, wordt geborgd. Het in het wetsvoorstel beoogde stelsel van private kwaliteitsborging in de bouw, dat is ingebed in publiekrechtelijke regelgeving, wordt afgezet tegen ijkpunten van democratische, sociale en marktlegitimiteit en doeltreffendheid. Deze ijkpunten zijn ontleend aan eisen van rechtsbescherming voor burgers, ‘principles of good regulation’, beginselen van goed bestuur en mensenrechten.
Original languageDutch
Title of host publicationConstitutionele mogelijkheden en beperkingen voor experimenteel handelen en experimentele wetgeving
EditorsMichiel Heldeweg, Victoria Daskalova
Place of PublicationOisterwijk
PublisherStaatsrechtkring
Pages135-174
Number of pages40
Volume2016
Edition20
ISBN (Print)9789462404441
Publication statusPublished - 1 Oct 2017

Cite this