Brussel volgens de Zesde Staatshervorming: formidable of fort minable?

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Abstract

In deze bijdrage wordt de impact van de Zesde Staatshervorming op de Brusselse instellingen besproken. De vraag rijst of Brussel niet is verworden tot een région à part entière, of zelfs een supergewest waarin het door artikel 1 van de Grondwet gemaakte onderscheid tussen gemeenschappen en gewesten (verder) vervaagt. In de Zesde Staatshervorming worden immers bevoegdheden overgedragen aan Brusselse instellingen inzake culturele en persoonsgebonden aangelegenheden, materies die in beginsel aan de gemeenschappen toekomen. De versterking van de Brusselse instellingen heeft onweerlegbaar ook een impact op de band tussen Brussel en beide grote gemeenschappen. Ook in lokale aangelegenheden oefent het Brusselse Gewest voortaan bevoegdheden uit die de twee andere gewesten niet krijgen. Op elk van deze aspecten wordt in deze bijdrage ingegaan.
Original languageDutch
Title of host publicationHet federale België na de Zesde Staatshervorming
EditorsA Alen, B Dalle, K Muylle, W Pas, J Van Nieuwenhove, W Verrijdt
Publisherdie Keure
Pages277-304
Number of pages28
ISBN (Print)9789048609277
Publication statusPublished - 2014
Externally publishedYes

Cite this