Burgerschapsvorming in historisch perspectief

P. Verstraete, S. Van Ruyskensvelde, I. Van der Bij, John Exalto

Research output: Contribution to JournalEditorialAcademicpeer-review

Abstract

In onderwijskundige en pedagogische teksten valt aan het woord ‘burgerschapsvorming’ niet langer te ontkomen. Zowel op nationaal als supranationaal niveau staat het begrip hoog op de agenda; de politieke agenda. Niet alleen politici, beleidsverantwoordelijken en wetenschappers hebben het over ‘burgerschapsvorming’. Ook directeurs, leerkrachten en leerlingen hebben inmiddels kennis kunnen/ moeten nemen van burgerschapsvorming. Hoewel het begrip ‘burgerschapsvorming’ van relatief recente aard is, gaan de hieraan gekoppelde onderwijskundige en pedagogische praktijken ver terug in de tijd. De link tussen onderwijs en burgerschap gaat inderdaad op zijn minst terug tot de Grieks-Romeinse Oudheid. In zijn huidige vorm vertoont burgerschapsvorming het meeste gelijkenissen met de pedagogische praktijken en gedachten die de Verlichting voortbracht. In de nasleep van het ontstaan van de Europese natiestaten werd in toenemende mate het belang onderstreept dat de school had voor het producerenvan actieve, productieve, intelligente en zedelijk gevormde burgers; mensen die zich niet alleen wisten te identificeren met een bepaald land, maar zich ook op vrijwillige basis wensten in te zetten om een actieve bijdrage te leveren aan het welzijn, het voortbestaan en de rijkdom ervan.
Original languageDutch
Pages (from-to)183-184
Number of pages2
JournalPedagogische studiën
Volume98
Issue number3
Publication statusPublished - Sept 2021

Bibliographical note

Special issue: Burgerschapsvorming in historisch perspectief, edited by P. Verstraete, S. Van Ruyskensvelde, I. Van der Bij and J. Exalto.

Cite this