Case note: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (De bijzondere arbeidsverhouding van de PGB-zorgverlener)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Abstract

Voor huishoudelijk personeel is een bijzonder wettelijke regime van toepassing is op de groep werknemers, voor zover zij minder dan vier dagen per week voor hun particuliere werkgever ‘diensten ten behoeve van het huishouden verlenen’. Het onderhavige arrest wekt de indruk, dat de kwalificatie ‘bijzondere arbeidsverhouding’ ook bij de beoordeling van de geldigheid van een ontbindende een bijzonder ‘jurisprudentieel regime’ voor de PGB-werknemer rechtvaardigt. Zelfs wanneer de betreffende werknemer – door op meer dan vier dagen per week voor haar werkgever arbeid te verrichten – niet aan de eisen van dat bijzondere wettelijke regime voldoet. De belangen van de onderhavige particuliere werkgeefster, gelet op haar sociaal-economische positie hebben een zwaarwegende rol gespeeld bij de uitkomst van de onderhavige procedure. Met de sociaal-economische positie van de werknemer dient echter ook rekening te worden gehouden. Met het – waar mogelijk – verleggen van het werkgeverschap naar een (thuiszorg)instelling, zou een beter evenwicht kunnen worden bereikt tussen de gerechtvaardigde belangen van werkgever en werknemer.
Original languageDutch
Finished15/10/13
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NameAR updates arbeidsrecht
No.0736
Volume2013
ISSN (Print)2213-4050

Cite this