Case note: HR (Wat niet weet, (de werkgever) niet deert, en andersom... Over werkgeversaansprakelijkheid voor ervaren werknemers)

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Abstract

Hoewel de vraag of de werkgever is tekortgeschoten in zijn zorgverplichting vanwege de verbondenheid met waarderingen van feitelijke aard in beperkte mate toetsbaar is in cassatie, heeft de Hoge Raad in het onderhavige arrest een stokje gestoken voor het (ver)leggen van verantwoordelijkheid voor de veiligheid naar de (ervaren) werknemer. Het onderhavige arrest bevestigt dat de werkgever er in het algemeen rekening mee dient te houden dat ook ervaren werknemers, die beschikken over state of the art veiligheidsdiploma’s, niet altijd de ter voorkoming van ongevallen vereiste voorzichtigheid zullen betrachten. Dat betekent in het onderhavige geval, dat het enkel ter beschikking stellen van valbeschermingsmiddelen aan een ervaren werknemer die (gevaarlijke) werkzaamheden verricht, een zorgplicht wordt geschonden als de werkgever verzuimt toezicht te houden op het daadwerkelijke gebruik daarvan.
Original languageDutch
Finished7/12/12
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NameAR updates arbeidsrecht
No.3
ISSN (Print)2213-4050

Cite this