Circulair innoveren en duurzaam ondernemen

Translated title of the contribution: Circular innovation and sustainable entrepreneurship

Research output: Book / ReportBookAcademic

Abstract

Het is cruciaal om een hernieuwde balans te vinden tussen de grootheden mens, planeet en economie, ook wel aangeduid als people-planet-profit. Daar waar lange tijd de financiële prestaties werden gezien als hét criterium op basis waarvan organisaties wel of niet als succesvol konden worden beschouwd, groeit de laatste decennia het besef dat waardecreatie voor mens en aarde en alles wat daarop bestaat en leeft, centraal staat en hoort te staan bij het beoordelen van het succes en bestaansrecht van organisaties. Het stichten, inrichten en bouwen van organisaties waarin wordt gestreefd naar een her-balans die ten goede komt aan people en planet, zonder profit te veronachtzamen, staat centraal in dit boek. Vanuit een integrale visie op circulaire innovatie en duurzame vernieuwing gaat het boek in op alle belangrijke aspecten, methodes en concepten die kunnen worden ingezet om op duurzame en maatschappelijk verantwoorde wij ze te ondernemen, te innoveren, te produceren en te organiseren.
Translated title of the contributionCircular innovation and sustainable entrepreneurship
Original languageDutch
Place of PublicationGroningen
PublisherNoordhoff Uitgevers
Number of pages233
ISBN (Electronic)9789001738563
ISBN (Print)9789001738556
Publication statusPublished - 1 Sep 2021

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Circular innovation and sustainable entrepreneurship'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this