Clingendael Buitenland Monitor: Zorgen over Buitenlandse inmenging

Monika Sie Dhian Ho, Kars de Bruijne, Christopher Houtkamp, André Krouwel, Tom Etienne

Research output: Case NoteCase noteProfessional

Abstract

Ongewenste Buitenlandse Inmenging (OBI) gericht op Nederlanders met een migratieachtergrond is sinds enkele decennia een nieuwe veiligheidsdreiging voor Nederland. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) waarschuwen in recente rapporten voor het groeiend gevaar van OBI voor de Nederlandse samenleving.

Het is voor beleidsmakers helder dat er grote uitdagingen liggen op het terrein van ongewenste buitenlandse inmenging. Maar de vraag is hoe Nederlanders denken over al deze vormen van inmenging? In welke mate wordt beleid ondersteund? En wat ligt er ten grondslag aan zorgen over buitenlandse inmenging?

Veel Nederlanders met een migratieachtergrond krijgen op allerlei manieren te maken met beïnvloeding vanuit ‘hun moederland’. Niet elke beïnvloeding is problematisch (denk aan bevordering van investeringen in het land van oorsprong), vandaar de toespitsing van Nederlands beleid op ongewenste buitenlandse inmenging.

Deze alert gebruikt de data van de Clingendael Buitenland Barometer om in kaart te brengen hoe Nederlanders denken over ongewenste buitenlandse inmenging en het te voeren beleid. De Barometer is een grootschalige enquête onder 23.000 respondenten.

In algemene zin blijkt er grote weerstand tegen buitenlandse inmenging en grote steun voor het tegengaan van ongewenste inmenging. Om dat beter te begrijpen wordt in deze alert geanalyseerd wat nu precies verklaart dat er weerstand is tegen ongewenste buitenlandse inmenging. Er wordt daarbij ingezoomd op een van de meest publiek bekende voorbeelden, doordat gebeurtenissen breed zijn uitgemeten in de media: inmenging vanuit Turkije.
Original languageEnglish
Publication statusPublished - Nov 2020

Publication series

NameClingendael Buitenland Monitor

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Clingendael Buitenland Monitor: Zorgen over Buitenlandse inmenging'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this