Clinical performance of resin composite restorations: the value of accelerated in-vitro testing

F. Garcia-Godoy

Research output: PhD ThesisPhD-Thesis – Research external, graduation internal

Abstract

Franklin Garcia-Godoy onderzocht de mogelijkheid van het vulmateriaal composiet om zich te hechten aan harde tandweefsels (glazuur en dentine). Hechting aan dentine zorgt voor een goede afdichting van het tandbeen, wat leidt tot verminderde postoperatieve overgevoeligheden. Hechting aan glazuur is belangrijk om de restauratie houvast te geven, en zorgt voor een goede ‘onzichtbare’ overgang tussen tandweefsel en restauratie (de randaansluiting). Garcia-Godoy keek onder meer naar de kwaliteit van de randaansluiting van een vulling met glazuur en met dentine, zowel via proefopstellingen om slijtage versneld te kunnen meten (in vitro) als met behulp van langlopend klinisch onderzoek (in vivo). De in vitro- en in vivo-onderzoeksresultaten bleken nagenoeg identiek. Garcia-Godoy concludeert dat in vitro-tests onder bepaalde voorwaarden een realistische inschatting kunnen geven van het latere klinisch waarneembare gedrag.
Original languageEnglish
QualificationPhD
Awarding Institution
  • University of Amsterdam
Supervisors/Advisors
  • Feilzer, Albert Joseph, Supervisor
  • Frankenberger, R., Co-supervisor, -
  • Krämer, N., Co-supervisor, -
Award date5 Jun 2012
Publication statusPublished - 2012

Bibliographical note

Research conducted at: Universiteit van Amsterdam

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Clinical performance of resin composite restorations: the value of accelerated in-vitro testing'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this