Collectief procederen door de vakbond

Cara van den Bor, D.M.A. Bij de Vaate

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

324 Downloads (Pure)

Abstract

In dit artikel bespreken de auteurs de bevoegdheid van de vakbond om collectief op te treden ter handhaving van het arbeidsrecht op grond van art. 3:305a
BW. Zij bespreken de ontvankelijkheidsvoorwaarden, de praktische toepassing daarvan, alsmede de toekomstige wijziging van het regime van art. 3:305a
BW als gevolg van de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie.
Original languageDutch
Article number2020/12
Pages (from-to)2-9
Number of pages8
JournalTijdschrift voor Recht en Arbeid
Volume2020
Issue number2
Early online date13 Jan 2020
Publication statusPublished - Feb 2020

Cite this