Het probleem met de voedingsepidemiologie: Biedt Mendeliaanse randomisatie een oplossing?

Translated title of the contribution: Confounding in nutritional epidemiology: Is Mendelian randomization the answer?

Martijn B. Katan*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to JournalComment / Letter to the editorAcademic

Abstract

De epidemiologie onderzoekt de verdeling van ziekten in de bevolking en welke factoren die verdeling verklaren. Daaraandanken we veel kennis over de etiologie van ziekten. De laatste decennia werden de uitkomsten van observationele studies ophet gebied van voeding echter niet bevestigd in RCT’s: B-vitamines, vitamine C en vitamine E hadden geen effect op hart- envaatziekten, selenium had geen effect op prostaatkanker, bb-caroteen veroorzaakte juist meer longkanker en allerlei gunstigeeffecten van vitamine D werden niet bevestigd. Hoe komt dat? Bestaat er een uitweg zonder dat we elke nieuwe relatiemoeten toetsen in een RCT? Mendeliaanse randomisatie biedt mogelijk een oplossing. Ik illustreer dat aan de hand vanalcoholgebruik.
Translated title of the contributionConfounding in nutritional epidemiology: Is Mendelian randomization the answer?
Original languageDutch
Article numberD4759
Number of pages3
JournalNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume164
Issue number21
Publication statusPublished - 19 May 2020

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Confounding in nutritional epidemiology: Is Mendelian randomization the answer?'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this