De bekostiging van scholen: De verdeling van een schaars publiek recht

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

46 Downloads (Pure)

Abstract

Scholen zijn geen pop-up shops of food trucks. Het zijn geen flexibele units die zich vrij snel kunnen verplaatsen door een regio of stad, afhankelijk van waar de vraag op de markt zich voordoet. Voor goed onderwijs is het nodig dat een school een zekere bestendigheid kent en op een herkenbare en vertrouwde locatie kan zorgen voor de overdracht van kennis en waarden aan leerlingen en studenten. En dat dan gedurende een wat langere periode, want de leerling of student moet de school of opleiding uiteraard wel kunnen afmaken. Het is mede tegen die achtergrond dat de wetgever voorziet in regels aangaande de bekostiging van de instandhouding van scholen. Het is in het licht van actuele ontwikkelingen echter de vraag of en in hoeverre deze regulering van bekostiging voldoende duurzaam is. Want: kan bekostiging van scholen niet (ook) gezien worden als een verdeling van een schaars publiek recht? En als het antwoord bevestigend luidt, moet de wetgever zich daar dan niet op gaan voorbereiden, juist om te voorkomen dat het onderwijs op juridische gronden te beweeglijk wordt?
Original languageDutch
Article number2019/1855
Pages (from-to)2188-2195
Number of pages8
JournalNederlands Juristenblad
Volume2019
Issue number30
Early online date9 Sept 2019
Publication statusPublished - 13 Sept 2019

Cite this