De betekenis van de AVG voor geautomatiseerde besluitvorming door de overheid. Een black box voor een black box?

N. Jak, Steven Bastiaans

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

420 Downloads (Pure)

Abstract

In deze bijdrage wordt verkend hoe geautomatiseerde besluitvorming door de overheid zich verhoudt tot het verbod op geautomatiseerde besluitvorming zoals neergelegd in artikel 22 Algemene verordening gegevens-bescherming. Dit verbod blijkt van toepassing op geautomatiseerd tot stand gekomen besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Wanneer een besluit niet ‘uitsluitend’ is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, dan is het verbod niet van toepassing. Een uitzondering op het verbod neergelegd in artikel 22 AVG is mogelijk wanneer daar op nationaal niveau een wettelijke grondslag voor is. Een zoveel mogelijk specifieke wettelijke grondslag zou daarbij de voorkeur hebben. In dat geval wordt de wetgever namelijk gedwongen om bewust stil te staan bij de noodzakelijkheid en proportionaliteit van het gebruik van een algoritme en na te denken over de benodigde waarborgen.
Original languageEnglish
Article number2102
Pages (from-to)3018-3025
Number of pages8
JournalNederlands Juristenblad
Volume2018
Issue number40
Early online date19 Nov 2018
Publication statusPublished - 23 Nov 2018

Fingerprint

Dive into the research topics of 'De betekenis van de AVG voor geautomatiseerde besluitvorming door de overheid. Een black box voor een black box?'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this