De Capital Markets Union vanuit een oogpunt van governance

G.T.M.J. Raaijmakers, M.J.H. ten Cate

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

1 Downloads (Pure)

Abstract

De Europese Commissie kondigt in het actieplan voor de opbouw van een kapitaalmarktunie op uiteenlopende terreinen maatregelen aan. De focus daarvan ligt op het aanjagen van investeringen. Aan corporate governance, en in het bijzonder de positie van aandeelhouders ná inbreng van hun kapitaal, wordt vrijwel geen aandacht besteed. Het is de vraag of de Europese Commissie hier een kans laat liggen, en of het wenselijk zou zijn meer geharmoniseerde regels voor te stellen met betrekking tot de positie van aandeelhouders. In het artikel wordt in dit kader vanuit Europees rechtelijk perspectief ingegaan op i) de bevoegdheden van de algemene vergadering; ii) de positie van minderheidsaandeelhouders; en iii) de (on)mogelijkheden om aandeelhoudersrechten ook daadwerkelijk uit te oefenen. Geconcludeerd wordt dat ten aanzien van deze onderwerpen geen sprake is van een level playing field in Europa. Het is echter niet gezegd dat dat in de weg staat aan het aantrekken van kapitaal door Europese beursondernemingen. Het ingrijpen in de corporate governance regels van de lidstaten zou bovendien een breuk zijn met het uitgangspunt dat de lidstaten gaan over hun eigen vennootschapsrecht en zou hoogstwaarschijnlijk veel weerstand oproepen. Dat neemt niet weg dat er wat betreft de positie van de aandeelhouder wel de nodige verbetering mogelijk is. Dat ziet in onze ogen met name op de mogelijkheden die aandeelhouders hebben tot uitoefening van hun rechten. De Europese Commissie zou er goed aan doen om zich te richten op het verder wegwerken van de belemmeringen die er nog zijn wat betreft stemmen op afstand en het bevorderen van de mogelijkheden om langs elektronische weg deel te nemen aan de algemene vergadering. Het valt vanuit de gedachte van één Europese kapitaalmarkt tot slot te overwegen om de drempels voor de melding van zeggenschap te uniformeren.
Original languageDutch
Article number2017/14
Pages (from-to)84-92
Number of pages9
JournalOndernemingsrecht
Volume2017
Issue number2
Early online date29 Dec 2016
Publication statusPublished - Feb 2017

Cite this