De Commissie-Borstlap en een leven lang ontwikkelen: enkele aandachtspunten bij de uitwerking in het mbo

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

59 Downloads (Pure)

Abstract

Volgens Commissie-Borstlap is een ‘leven lang ontwikkelen’ een onmisbaar element van de wereld waarin we willen werken. Daarvoor zijn nodig: een individueel ontwikkelbudget, loopbaanwinkels en een geïntegreerde benadering. Een aandachtspunt bij de uitwerking van het advies is dat deze drie punten in de mbo-wereld niet geheel nieuw zijn. Verder raakt de uitwerking aan de juridische infrastructuur van het mbo, op de volgende punten: (1) kan het ontwikkelbudget worden gebruikt bij de bekostigde mbo-instellingen of ook bij de erkende mbo-aanbieders, (2) volstaat de huidige regulering van de beroepspraktijkvorming en (3) kan de regel dat uitzendbureaus geen erkend leerbedrijf zijn, blijven bestaan?
Original languageDutch
Article number2020/54
Pages (from-to)18-22
Number of pages5
JournalTijdschrift voor Recht en Arbeid
Volume54
Issue number6/7
Early online date29 May 2020
Publication statusPublished - Jun 2020

Cite this