De hoofdlijnen van het gemeentelijk Wmo beleid

R. Gilsing, M. Tuynman, J.C.V. van der Veer, J. Iedema

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Abstract

Op 1 januari 2007 trad de Wmo, Wet maatschappelijke ondersteuning, in werking. De wet heeft als doel de zelfredzaamheid en participatiemogelijkheden van burgers te bevorderen en de sociale samenhang en leefbaarheid op lokaal niveau te versterken. Gemeenten kregen hierbij een regierol. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau gevraagd deze wet te evalueren. Tijdens de eerste evaluatieperiode (2007-2009) is de aandacht vooral uitgegaan naar mensen met een beperking en naar het beleid dat gemeenten voor hen voeren. Worden met de Wmo de doelen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie bereikt? Hoe geven gemeenten invulling aan de Wmo? Hebben gemeenten de juiste instrumenten om de Wmo uit te voeren? In deze evaluatie komen zowel de meningen en ervaringen van gemeenteambtenaren en bij de Wmo betrokken actoren (gemeentelijke functionarissen, uitvoerende organisaties of cliëntenorganisaties) aan bod als die van mensen met een beperking , onder wie aanvragers van een Wmo-voorziening.
Original languageDutch
Title of host publicationOp weg met de Wmo. Evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2007-2009
EditorsM. de Klerk, R. Gilsing, J. Timmermans
Place of PublicationDen Haag
PublisherSociaal en Cultureel Planbureau
Pages49-100
ISBN (Print)9789037704631
Publication statusPublished - 2010

Cite this