De houdbaarheid van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenregelingen. Toetsing aan het mededingingsrecht en het vrij verkeer van diensten en vestiging

M.J.C.M. van der Poel

Research output: Book / ReportBookAcademic

279 Downloads (Pure)

Abstract

Mr. Monique van der Poel bespreekt in heldere taal de juridische legitimiteit van de verplichte deelneming bij bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenregelingen. Op deze verplichte deelneming is de laatste tijd kritiek gekomen. Met name is wel gesteld dat het stelsel van de uniforme of doorsneepremie een te grote solidariteit van jongeren met ouderen zou vergen. In dit boek wordt de kritiek op de verplichte deelneming juridisch gewogen en geanalyseerd. Getoetst wordt aan het mededingingsrecht, het vrij verkeer van diensten en vestiging in de EU en voorts aan normen van gelijke behandeling. De toekomstige houdbaarheid van de Verplichtstelling wordt afgemeten aan een aantal recente ontwikkelingen, waaronder de introductie van het reële pensioencontract.

De verplicht gestelde bedrijfstakpensieonfodnsen en beroepspensioenregelingen vormen een belangrijk onderdeel van het Nederlandse aanvullende pensioenstelsel. De verplichte deelneming heeft bijgedragen aan de grote spreiding van het aanvullend pensioen onder werknemers en ook onder beroepsgenoten en 'anders werkenden', zonder dienstverband. Bijna 80% van de werknemers die aanvullend pensieon opbouwen, doet dat op grond van een verplichte deelneming. Collectiviteit en solidariteit zijn de traditionele pijlers waarop de verplichte deelneming is gebaseerd. Dit boek analyseert welke mate van solidariteit nodig is om de Verplichtstelling te kunnen blijven legitimeren. Met deze analyse levert de auteur een belanrijke bijdrage aan het debat over de toekomst van het aanvullende pensioenstelsel in het algemeen.
Original languageDutch
Place of PublicationAmsterdam
PublisherExpertisecentrum Pensioenrecht Vrije Universiteit Amsterdam
Number of pages197
ISBN (Print)9789086596508
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NamePublicaties van het Expertisecentrum Pensioenrecht Vrije Universiteit Amsterdam
No.2013-I

Cite this