De invloed van het gezin op de mondgezondheid van kinderen. Een kijkje achter de voordeur

D. Duijster, C. van Loveren

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Abstract

De preventie van cariës lijkt redelijk eenvoudig. Met een goede zelfzorg, bestaande uit plaqueverwijdering met fluoridetandpasta en het beperken van zoetmomenten is de ziekte grotendeels te voorkomen. De meeste ouders beschikken over voldoende kennis en motivatie om deze preventie-adviezen voor hun kind op te volgen. Toch blijkt de praktijk weerbarstig, doordat ouders barrières ervaren die een goede zelfzorg in de weg staat. Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste gezinsfactoren die van invloed zijn op de zelfzorg en cariës bij kinderen. Hieronder vallen opvattingen van de ouders, de manier waarop ouders met het kind omgaan en communiceren (het opvoedgedrag) en de manier waarop het reilen en het zeilen binnen het gezin is geregeld (het gezinsfunctioneren). Het is belangrijk om als mondzorgverlener in gesprek te gaan met ouders om te achterhalen waar de mogelijke barrières zitten. Hierdoor kan afgestemde voorlichting worden gegeven die ouders helpt de mondgezondheidsadviezen op te volgen.
__
The prevention of dental caries seems fairly easy. The disease can largely be avoided by the daily removal of dental plaque using fluoride toothpaste and the control of sugary intakes. Most parents have sufficient knowledge and motivation to adhere to this prevention advice with respect to their children. Actual practice, however, proves quite difficult because parents experience barriers in implementing the advice. This article provides an overview of the most important family-related factors that influence children’s oral health behaviour and dental caries experience. Factors include oral health-related attitudes of the parents, the way that parents deal with their children and communicate with them (parenting practices) and the organisation of daily life within the family (family functioning). It’s important for oral health care providers to engage in conversations with parents to identify possible barriers. Tailored advice can then be given to help them improve their oral health behaviour.
Original languageDutch
Pages (from-to)180-186
Number of pages7
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume124
Issue number4
DOIs
Publication statusPublished - Apr 2017

Cite this