De invloed van het nieuwe Conceptual Framework op de rapportage over prestaties binnen IFRS.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Cite this