De invloed van wisselbeweiding op de biodiversiteit van kwelders

Sanne Moedt, Christian Smit, Georgette Lagendijk, Jan P. Bakker, Stefanie Nolte, Roel van Klink, Annette Wielemaker, P. Esselink

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Abstract

Om verruiging door successie op de kwelders langs de Waddenzeekust tegen te gaan wordt veelal beweiding toegepast met runderen, paarden of schapen. Dit voorkomt een door zeekweek gedomineerde vegetatie. Daarbij kiest men meestal voor een jaarlijks terugkerend beheer van seizoenbeweiding met vaste veedichtheid. Wisselbeweiding is een relatief nieuwe vorm van beheer en er is nog weinig bekend over het effect hiervan op de biodiversiteit van kwelders. In een meerjarig beweidingsexperiment vergeleken wij de effecten van verschillende eheerregimes. Hierbij onderzochten we, aan de hand van verschillende variabelen en soortgroepen, de effecten van de verschillende regimes op biodiversiteit. Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste ervaringen met wisselbeweiding gedurende de zevenjarige proef (2010–2016).
Original languageDutch
Pages (from-to)140-145
Number of pages6
JournalLevende Natuur
Volume121
Issue number4
Publication statusPublished - Jul 2020

Cite this