De kernpunten uit de uitgebreide controleverklaring in relatie tot de risico’s in het bestuursverslag en de schattingen en oordelen in de toelichting.

A.J. Brouwer, P.W.A. Eimers, H.P.A.J. Langendijk

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Cite this