De leiderschapscarrousel. Waarom iedere tijd zijn eigen leiders vraagt

S. Keulen, D.B.R. Kroeze

Research output: Book / ReportBookAcademicpeer-review

Abstract

Boek komt voort uit NWO-onderzoek.

In de huidige tijd staat leiderschap voortdurende ter discussie een gevolg van de mediatisering en personalisering van politiek vanaf de jaren zestig. Tot dusverre ontbreekt een historische benadering van deze ontwikkeling. Hierdoor is er geen aandacht voor de gevolgen van deze ontwikkeling voor beleid en de lessen die hieruit te trekken zijn voor het verbeteren van het overheidsoptreden. Het lijkt alsof leiders het nooit goed te doen en heel wispelturig zijn. NWO heeft in juli 2010 een jaarsubsididie toegekend voor onderzoek naar leiderschap in het kader van het programma ‘Omstreden Democratie’.

Vertrekpunt van het onderzoek is dat je met een historische benadering er achter komt dat goed leiderschap:

a) voortdurend verandert omdat het tijdsgebonden is: iedere tijd vraagt zijn eigen leider dit staat haaks op veel (populair-)wetenschappelijke literatuur waarin één ideale leider wordt gepresenteerd en b) als politiek, overheid en bedrijfsleven meer historisch bewustzijn wordt geleerd kunnen ze beter reageren op het ogenschijnlijk wispelturige leiderschap.

De onderzoekers interviewen leiders uit bedrijfsleven, overheid en politiek die de afgelopen decennia actief waren. Daarnaast analyseren zij geschreven bronnen, zoals krantenberichten: wat werd er in een bepaalde tijd aan bepaalde leiders gewaardeerd? Welke waarden van goed leiderschap moest een leider in de jaren tachtig hebben en nu? Verder analyseren ze ook (populair-)wetenschappelijke literatuur: welke goeroeboeken waren ‘in' in het verleden en welke nu, welk beeld van goed leiderschap komt daarin naar voren. Welke leiders werden in bepaalde jaren gekozen tot ‘Nederlander van het jaar' of ‘Politicus van het jaar'?

Ronald Kroeze voert dit onderzoek uit in samenwerking met prof. dr. James Kennedy (UvA) en promovendus Sjoerd Keulen MA (UvA).
Original languageDutch
Place of PublicationAmsterdam
PublisherBoom uitgeverij
Number of pages250
ISBN (Print)9789461054319
Publication statusPublished - 2011

Cite this