De 'Maatschappij' en haar grammatici

J. Noordegraaf

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

74 Downloads (Pure)

Abstract

In dit artikel wordt vastgesteld wie de auteurs waren van de diverse taalkundeboekjes die in het begin van de negentiende eeuw uitgegeven zijn door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, te weten, de Rudimenta (1799, 1805), de Grammatica of Nederduitsche Spraakkunst (1814) en de Syntaxis of Woordvoeging der Nederduitsche Taal (1810). Ook wordt aandacht geschonken aan de nadrukken die indertijd in Japan verschenen als onderdeel van de zogeheten 'rangaku'.
Original languageDutch
Pages (from-to)121-124
JournalDe nieuwe taalgids
Volume68
Publication statusPublished - 1975

Cite this