De paspoortmaatregel in de gemeente: Analyse van ABRvS 9 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1551 en 1557

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

3 Downloads (Pure)

Abstract

Sinds 2014 is met het Actieprogramma ‘Integrale Aanpak Jihadisme’ de inzet van de paspoortmaatregel geïntensiveerd en zijn van veel potentiële uitreizigers hun paspoort vervallen verklaard door de burgemeester. Het doel van deze bestuurlijke interventie is uitreis te voorkomen of te bemoeilijken. In mei 2018 sprak de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich voor het eerst uit over de toepassing van de zogenoemde paspoortmaatregel. Aan de hand van deze uitspraken bespreek ik de vergewisplicht van de burgemeester als zijn besluitvorming grotendeels gebaseerd is op bevindingen van een ander overheidsorgaan, in dit geval de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Ook wordt ingegaan op de mogelijke gevolgen van de uitspraken voor het nieuwe uitreisverbod, waarvan de uitvoering op landelijk niveau ligt.
Original languageDutch
Article number2019/2
Pages (from-to)2-9
Number of pages8
JournalDe Gemeentestem
Volume2019
Issue number7483
Early online date18 Dec 2018
Publication statusPublished - 2019

Cite this