De relatie tussen kwaliteit van leven en mondgezondheid bij mensen met een ernstige meervoudige beperking

E.K. Laat, A.B. Boonstra, E.M. Janknegt, A.J. van Wijk, G.H.W. Verrips

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Abstract

Er is weinig informatie over de mondgezondheid bij mensen met een ernstige meervoudige beperking. Wel is bekend dat de tandheelkundige behandelnoodzaak vaak wordt
onderschat waardoor er dikwijls sprake is van onderbehandeling.
Onderbehandeling kan leiden tot grote tandheelkundige problemen en pijn. Dit kan uiteindelijk een effect hebben op de fysieke, mentale en sociale omstandigheden van de patiënt, zijn kwaliteit van leven. In het huidige longitudinale by proxy onderzoek werd onderzocht of een klinische verbetering van de mondgezondheid een invloed heeft op de kwaliteit van leven bij mensen met een ernstige meervoudige beperking.

Ouders van kinderen met een ernstige meervoudige beperking werden tijdens een aantal bezoeken aan de tandarts op een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde gevraagd
vragenlijsten in te vullen. Hierbij had ongeveer de helft van de kinderen tandheelkundige problemen en de andere helft niet. De verschillende vragenlijsten werden vergeleken zowel tussen de 2 verschillende groepen als vóór en na de noodzakelijke tandheelkundige behandeling.

Hierbij is geen duidelijk meetbare relatie aangetoond tussen mondgezondheid en kwaliteit van leven bij mensen met een ernstige meervoudige beperking. Dit kan komen doordat de klinische verbetering van de mondgezondheid te gering is geweest, waardoor het effect hiervan op de kwaliteit van leven moeilijk aantoonbaar is. Ook waren de gebruikte vragenlijsten wellicht niet specifiek genoeg. Beter geschikte
vragenlijsten ontbreken vooralsnog. Teneinde het effect van een tandheelkundige behandeling op de kwaliteit van leven bij mensen met een ernstige meervoudige beperking aan te kunnen tonen, zal een instrument specifiek voor deze doelgroep ontwikkeld moeten worden. Zo kan men in de toekomst ook voor deze kwetsbare groep de effecten van tandheelkundige behandeling beter kwantificeren en verschillende mogelijke behandelingen met elkaar vergelijken.
Original languageDutch
Pages (from-to)189-200
JournalNTZ
Volume3
Publication statusPublished - 2012

Cite this