De remittancebepaling in het Verdrag Nederland-Malta en het belang van een interpretatief raamwerk

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

21 Downloads (Pure)

Abstract

In de literatuur is kritiek geuit op het oordeel van advocaat-generaal Wattel dat de remittancebepaling in het belastingverdrag met Malta Nederland in staat stelt om belasting te heffen over inkomensbestanddelen uit een derde land die verkregen zijn door een besloten vennootschap naar Nederlands recht die verdragsinwoner is van Malta. In deze bijdrage betoogt de auteur dat deze kritiek ongegrond is. Hiertoe schetst hij een raamwerk dat hij gebruikt om de remittancebepaling uit te leggen. Voorts besteedt hij aandacht aan het territorialiteitsbeginsel en het belang van dit beginsel voor de uitleg van de remittancebepaling.
Original languageDutch
Article number2021/49
Pages (from-to)15-27
Number of pages13
JournalMBB. Belastingbeschouwingen
Volume90
Issue number16
Early online date15 Dec 2021
Publication statusPublished - 17 Dec 2021

Cite this