De rol van grenzen bij opsporing: grenzeloze inzet van opsporingsbevoegdheden?

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Strafzaken hebben steeds vaker een grensoverschrijdende dimensie, in het bijzonder wanneer zij betrekking hebben op terroristische misdrijven of cybercrime. De inzet van digitale opsporingsbevoegdheden vanuit het eigen grondgebied zou de opsporing in dergelijke zaken efficiënter kunnen maken. Het territorialiteitsbeginsel staat daaraan echter in de weg. In dit artikel wordt een andere invulling van het territorialiteitsbeginsel bepleit en voorgesteld de bevoegdheid tot extraterritoriale inzet van opsporingsbevoegdheden vanuit het eigen grondgebied te verbinden aan de bevoegdheid strafrechtelijke rechtsmacht uit te oefenen. Op die manier kan de opsporing efficiënter worden en de mensenrechtenbescherming worden verstevigd.
Original languageDutch
Pages (from-to)462-467
Number of pages6
JournalArs aequi
Volume2018
Issue number06
Publication statusPublished - 1 Jun 2018

Cite this