De strafbaarstelling van seks tegen de wil: een eerste verkenning van het juridische landschap

Rob ter Haar, L. Kesteloo*, Nicole Korthals

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

143 Downloads (Pure)

Abstract

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft in mei
2019 vastgesteld dat de huidige strafbaarstellingen
van verkrachting (en aanranding) te beperkt zijn.
Hij heeft daarom in een Kamerbrief aangekondigd
dat hij zowel doleuze als culpoze seks tegen de wil
strafbaar wil stellen. In dit artikel wordt onderzocht
hoe het juridische landschap met betrekking tot verkrachting
er thans uitziet, zodat gereflecteerd kan
worden op de ruimte die bestaat voor de in de Kamerbief
voorgestelde strafbaarstelling van seks tegen
de wil. Daartoe is rechtspraak geanalyseerd, van
zowel de Hoge Raad als feitenrechters, en onderzocht
of een internationale verplichting bestaat voor deze
voorgestelde strafbaarstelling.
Original languageEnglish
Article number100
Pages (from-to)244-253
Number of pages10
JournalTijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht
Volume2019
Issue number37
Early online date9 Oct 2019
Publication statusPublished - Nov 2019

Fingerprint

Dive into the research topics of 'De strafbaarstelling van seks tegen de wil: een eerste verkenning van het juridische landschap'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this