De veranderende rol van de public controller

G. Budding, M.C. Wassenaar

Research output: Book / ReportBookAcademic

Abstract

De functie en rolinvulling van de controller in de publieke en non-profitsector maakt in allerlei opzichten een snelle groei door. De context waarin de controller werkt wordt complexer, eisen en verantwoordelijkheden groter, kennis en organisatie van beheersing van IT-systemen steeds onontbeerlijker. Waar de public controller van oorsprong vooral gericht was op het financiële domein, heeft hij tegenwoordig zijn rol verbreed naar strategische advisering over het geheel van ambities van de organisatie. De bedrijfseconomische kijk op de zaken blijft van onderscheidende waarde voor de controller, maar daarover dient hij ook het strategische gesprek te kunnen voeren met het management of bestuur. De controller dient zelfkritisch en zelfbewust te zijn over zijn eigen rol en bijdrage aan de organisatie. Hard controls alleen zijn niet meer voldoende, hij moet ook met soft controls en vanuit vertrouwen kunnen werken.

Onder redactie van Tjerk Budding en Mattheus Wassenaar is dit handboek voor de public controller geschreven. Het belicht de ontwikkelingen in het vak en besteedt aandacht aan de factoren die maken dat de invulling van de controlfunctie in de private en non-profitsector wezenlijk anders is dan in de private sector.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherBoom bestuurskunde
Number of pages111
ISBN (Electronic)9789462749665
ISBN (Print)9789462368897
Publication statusPublished - 2018

Cite this