De vrijheid van beroepsonderwijs: anders, of toch niet?

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Wie zich bezighoudt met het recht in het beroepsonderwijs wordt er door omstanders en collega’s met regelmaat op gewezen dat deze onderwijssector ‘anders’ is. Nu ben ik de laatste die dat zal ontkennen, alleen al vanwege de pedagogische aard van deze onderwijssoort. Laat onverlet dat de argumentatie achter dat ‘anders’ die sommigen gebruiken, bij mij wel enige twijfel oproept. Het argument is namelijk niet zelden dat artikel 23 Grondwet niet op het beroepsonderwijs van toepassing zou zijn. In deze bijdrage zal ik proberen dit argument te ontkrachten, zo niet te nuanceren. The proof of the pudding hiervan kan de komende tijd overigens wel eens gelegen zijn in een voorgenomen wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs als het gaat om het verstrekken van aanvullende bekostiging aan mbo-instellingen in geval van bijzondere omstandigheden.
Original languageDutch
Pages (from-to)72-77
Number of pages6
JournalNTOR : Nederlands tijdschrift voor onderwijsrecht
Volume31
Issue number2
Early online date16 Apr 2019
Publication statusPublished - Apr 2019

Cite this