De Wet fiscale arbitrage: een eerste stap naar een efficiëntere en betere internationale geschilbeslechting

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

33 Downloads (Pure)

Abstract

In deze bijdrage gaat de auteur in op de Wet fiscale arbitrage. Er wordt gecategoriseerd in welke relaties met andere EU-lidstaten een keuze voor een bepaald geschilbeslechtingsmechanisme dient te worden gemaakt. Hierbij wordt ingegaan op de materiële (de betekenis en reikwijdte van geschilpunt) en op de formele overwegingen voor een dergelijke keuze. De bijdrage besteedt verder aandacht aan de relatie van de Wet fiscale arbitrage met het EU-recht (het Achmea-arrest) en het Handvest van de grondrechten van de EU. Met name wat betreft rechtsbescherming en betrokkenheid van de belanghebbende in de procedure, wordt een aantal kwetsbaarheden van de Wet fiscale arbitrage gesignaleerd.
Original languageDutch
Article number2020/63
Pages (from-to)402-420
Number of pages19
JournalWeekblad voor fiscaal recht
Volume149
Issue number7329
Early online date6 Apr 2020
Publication statusPublished - 9 Apr 2020

Cite this