Decentraliseren zonder recentralisatiereflex

J. van den Berg, J.H. Bosselaar, J.C.V. van der Veer

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Abstract

De verwachtingen over de uitwerking van decentralisaties in het sociale domein zijn hooggespannen: efficiëntere dienstverlening, een grotere doelmatigheid en meer responsiviteit liggen in het verschiet. Maar zijn deze verwachtingen realistisch? De praktijk leert dat decentralisaties vaak worden gevolgd door recentraliserende maatregelen, waardoor de rijksoverheid de verantwoordelijkheid weer in handen neemt. Bovendien hebben gemeenten de neiging om elkaars beleid te kopiëren, in plaats van er een lokale kleur aan te geven. In deze bijdrage wordt stilgestaan bij deze mechanismen en de vraag hoe hierop kan worden geanticipeerd tijdens de aanstaande decentralisatieoperaties.
Original languageDutch
Pages (from-to)298-311
JournalRegelMaat
Volume28
Issue number5
Publication statusPublished - 2013

Cite this