Derlem Dilbilimi Uygulamaları: Kuşaklararası Dayanışma Ölçeği Hazırlama

ÇELEBİ Hatice

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Abstract

İnsan etkileşimi dil ve ya toplumbilimininodak noktalarından biri olabilmektedir. İnsan etkileşiminin toplumsal çerçevedeçalışıldığı ve verinin dilden toplanıldığı durumda, dile yansımış kavramlarincelenir. Bu tür araştırmalarda kavram haritası belirleme büyük önem taşır. Bu çalışmaderlem dilbilimi tekniklerinin kullanılarak, bir araştırmanın konusu olarak elealınan bir kavram öbeğinin haritasının nasıl oluşturulabileceğiniörneklendirir. Bu kavram öbeğinin dil verisi aracılığıyla, önermeçerçevelerinin belirlenmesi ile nasıl incelenebileceğini ve inceleme sonucuelde edilen bulguların kavram öbeği ile ilgili bir kurguyu ölçmek için; örneğinölçek maddelerinin hazırlanmasında nasıl kullanılabilineceğini gösterir.Çalışmada örneklendirilen kavram öbeği “kuşaklararasıdayanışma”dır ve dil verisi Türkçe Ulusal Derlemi (TUD)-Tanıtım Sürümüüzerinden toplanmıştır. Kavram öbeğinin Türkçe de anlam bilimselincelenmesi ve bulguların uluslararası alan yazın bulgularıylakarşılaştırılarak değerlendirilmesi öbeğin konu olduğu araştırmalar içingereklidir. Kavramların ele alındığı benzer çalışmalar için böyle bir yaklaşımönemlidir.
Original languageUndefined/Unknown
JournalJournal of Linguistics and Literature
Publication statusPublished - 2017
Externally publishedYes

Cite this