Detentie van asielzoekers, de spoedige terugkeer van illegale vreemdelingen, en de openbare orde

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

21 Downloads (Pure)

Abstract

In dit artikel wordt het arrest J.N. van het Hof van Justitie besproken. In het artikel wordt beargumenteerd dat het arrest spanningen blootlegt tussen het EHRM en het Unierecht als het gaat om de voorwaarden voor een rechtmatige bewaring van asielzoekers. Verder gaat het artikel in op de manier waarop het Hof van Justitie het Unierecht op het gebied van illegale migratie afbakent ten opzichte van het acquis op het gebied van het asielrecht. Ook wordt aandacht besteed aan de wijze waarop het Hof van Justitie het Unierechtelijke openbare-ordebegrip gebruikt om de uitoefening van nationale bevoegdheden op het gebied van het immigratierecht juridisch te toetsen en aldus controleerbaar te maken

HvJ 15 februari 2016, zaak C-601/15 PPU, J.N./Staatssecretaris van Justitie, ECLI:EU:C:2016:84
Original languageDutch
Pages (from-to)187-195
Number of pages9
JournalNederlands tijdschrift voor Europees Recht
Volume2016
Issue number6
DOIs
Publication statusPublished - Jun 2016

Cite this