Die "kritiese stem" teen apartheidsteologie in die Ned Geref Kerk (1900-1974): 'n Analise van die bydraes van Ben Marais en Beyers Naudé

M.H. Coetzee

Research output: PhD ThesisPhD-Thesis – Research internal, graduation external

Original languageDutch
QualificationPhD
Awarding Institution
  • Universiteit van Wes-Kaap
Supervisors/Advisors
  • Conradie, E.M., Supervisor, External person
Publication statusPublished - 2010
Externally publishedYes

Bibliographical note

Naam instelling promotie: Universiteit van Wes-Kaap
Naam instelling onderzoek: Faculteit Letteren, Departement Godsdienst en Theologie

Cite this