Die roeping, sending en sendingsbewussyn van die Nuwe-Testamentiese apostel : met spesiale verwysing na die sendingsbewussyn van Ou-Testamentiese profete en van Jesus Christus

Hendrik Ludolph Neethling Joubert

Research output: PhD ThesisPhD-Thesis - Research and graduation internal

48 Downloads (Pure)
Original languageDutch
QualificationPhD
Awarding Institution
  • Vrije Universiteit Amsterdam
Publication statusPublished - 1939

Cite this