Doeltaal Leertaal, een didactiek en een professionaliseringstraject

S. Donszelmann, A.A. Kaal, Rick Graaff de, J. Beishuizen

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

276 Downloads (Pure)

Abstract

Vraag de eerstvolgende persoon die u tegenkomt of het zinvol is om bij het leren van een vreemde taal veelvuldig blootgesteld te worden aan die taal en het antwoord zal Ja zijn. Maar zo logisch als het klinkt om de doeltaal in de mvt-les veelvuldig in te zetten, zoveel is er ook nog onduidelijk over de manier waarop de doeltaal gebruikt zou moeten worden en over de werkelijke leereffecten daarvan. Slechts kleinschalige onderzoeken, gebaseerd op bescheiden experimenten (o.a. Haamberg, 2008) vaak binnen een intensieve leercontext (o.a. Keck, 2006; Long, 1996), rapporteren in vrij abstracte bewoording over het gebruik van de doeltaal en over mogelijke positieve leereffecten.
Dit artikel rapporteert over het eerste deel van een didactisch ontwerponderzoek betreffende doeltaalgebruik in mvt-lessen in het voortgezet onderwijs. Het Duurzaam Doeltaal-project tracht doeltaalgebruik en de effecten daarvan concreet te maken. Binnen het onderzoek werd eerst op basis van een literatuurstudie vastgesteld welke kwalitatieve onderdelen een verantwoord gebruik van de doeltaal kenmerken. Daarna werd een intensief scholingsprogramma ontwikkeld dat door 20 docenten gevolgd werd en aanstaand schooljaar door nogmaals 20 docenten gevolgd zal worden. Deze 40 docenten zullen een jaar lang onderwijs geven aan de hand van de geleerde aanpak. Tenslotte worden zowel de docenten, hun leerlingen en een controlegroep getoetst en geobserveerd om erachter te komen hoezeer de didactiek bij de docenten is beklijfd en hoezeer de didactiek de prestaties en de motivatie van de leerlingen beïnvloedt.
Dit artikel geeft een samenvatting van de theoretische basis die nodig was om binnen dit onderzoek een doeltaaldidactiek op te stellen en beschrijft de ontwikkeling die de docenten doormaakten tijdens het intensieve scholingstraject.
Original languageDutch
Article number2
Pages (from-to)35-45
Number of pages11
JournalLevende Talen Tijdschrift
Volume17
Issue number3
Publication statusPublished - 15 Sept 2016

Keywords

  • doeltaal
  • mvt didactiek
  • ontwerponderzoek

Cite this