Doorpakken bij het afpakken? Over de aftrek van kosten, de flexibilisering van het boeteplafond en de verhoging van de strafmaxima van de witwasdelicten, ter bestrijding van financieel-economische criminaliteit

T. Kooijmans, M.J. Borgers

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

184 Downloads (Pure)
Original languageDutch
Pages (from-to)683-701
Number of pages19
JournalDelikt en Delinkwent
Publication statusPublished - 2012

Cite this