Een beroepsbeeld van de leraar: boundary-crossing in de ondersteuning van doorlopende leer- en loopbaanlijnen van leraren

Marco Snoek, J. Dengerink, Bas de Wit, Sabine van Eldik

Research output: Contribution to ConferenceAbstractProfessional

Abstract

In 2017 heeft een groep leraren, opleiders, leidinggevenden, bestuurders en ondersteuners vanuit het voortgezet onderwijs en lerarenopleidingen van hogescholen en universiteiten in diverse sessies een beroepsbeeld voor de leraar ontwikkeld. Daarbij speelden zowel beleidsmatige als inhoudelijke overwegingen een rol. Alle betrokkenen voelden een verantwoordelijkheid voor een kwalitatief hoogwaardig en aantrekkelijk leraarsberoep en eenieder vond dat de onderlinge samenwerking en samenhang om die verantwoordelijkheid gestalte te geven beter kon. Die samenwerking en samenhang was des te meer nodig omdat steeds duidelijker werd dat startbekwame leraren na hun initiële opleiding nog tijd en ondersteuning nodig hebben om door te groeien tot vakbekwaam leraar (European Commission, 2010; Gaikhorst et al. 2014; Helms-Lorenz, 2012; Inspectie, 2016; Pillen, 2013); dat het leraarsberoep complexer, dynamischer en gedifferentieerder is geworden (European Commission, 2015; Gomendio, 2017; Guerriero, 2017 en dat het potentieel van ervaren leraren vaak onbenut wordt in scholen (Day & Gu, 2007; Day, 2008). Het beroepsbeeld wil deze uitdagingen adresseren en biedt een waaier aan ontwikkelingsmogelijkheden: verdieping en verbreding in vakdidactiek, pedagogiek en zorg in het primaire proces, curriculumontwikkeling, onderzoek, leiderschap, coaching van collega’s (zie bijgaand model). Het beroepsbeeld beschrijft de ontwikkelmogelijkheden. In deze workshop willen we met de deelnemers een stap verder gaan. Namelijk: hoe kunnen we de leraren het best in hun ontwikkelmogelijkheden ondersteunen? Weliswaar is er al redelijk veel bekend uit onderzoek (Darling Hammond et al, 2017; Helms-Lorenz et al, 2015; Ingersoll et al, 2011; Kessels, 2010; Kessels&Geldens, 2014; Kyndt et al, 2016; Timperley et al, 2007; Wang et al , 2008), maar in deze workshop willen we vooral de eigen context als vertrekpunt nemen. Dat doen we, na een korte plenaire inleiding, in twee ronden en een afsluitend deel: In de eerste ronde werken a. schoolopleiders en leidinggevenden van scholen en b. lerarenopleiders en leidinggevenden van lerarenopleidingen van hogescholen en universiteiten in aparte groepen aan de beantwoording van de volgende vragen: - In hoeverre herken je het geschetste beeld in het ondersteuningsaanbod van leraren a. in de eigen school / b. van de eigen opleiding - Aan welke ontwikkelrichtingen van het beroepsbeeld zou a. door de eigen school / b. door de eigen opleiding meer aandacht besteed moeten worden - Wat verwacht je daarbij a. van de lerarenopleiding(en) in je omgeving / b. van de scholen in je omgeving? In de tweede ronde vormen we gemengde groepen van opleiders en leidinggevenden van scholen en lerarenopleidingen en zoeken antwoorden op de volgende vragen - Wat zijn thema’s / ontwikkelrichtingen die meer gezamenlijke aandacht van onze scholen en opleidingen vragen? - Wat zijn belangrijke aandachtspunten / leerprincipes als we aan de gezamenlijke ondersteuning van de ontwikkeling van leraren op die thema’s vorm willen geven? We sluiten af met een gedeelte waarin eenieder aandachtspunten voor de eigen context formuleert
Original languageDutch
Publication statusPublished - 12 Mar 2018
EventVELON congres - Roermond, Netherlands
Duration: 12 Mar 201813 Mar 2018

Conference

ConferenceVELON congres
Country/TerritoryNetherlands
CityRoermond
Period12/03/1813/03/18

Keywords

  • Loopbaan
  • leraar

Cite this