Een concernfinancieringsregime voor de omzetbelasting

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Abstract

In dit peer-reviewed artikel onderzoekt de auteur de invoering van een concernfinancieringsregime voor de omzetbelasting in de vorm van een optie voor belastingheffing die beperkt is tot binnen concerns verleende financiële diensten. Bezien wordt of en in hoeverre een dergelijk regime belastingcumulatie kan tegengaan, die thans onder meer bij concernfinancieringsmaatschappijen optreedt, hoe een wettelijke regeling er idealiter uit zou kunnen zien en of het Nederland op grond van het Unierecht is toegestaan om een optie voor belastingheffing in te voeren die tot concernsituaties is beperkt. Bijzondere aandacht is besteed aan de uitwerking van een optie voor belastingheffing in grensoverschrijdende situaties, het voorkomen van misbruik, de fiscale neutraliteit en het verbod op staatssteun.
Original languageDutch
Article number1
JournalMBB. Belastingbeschouwingen
Volume2014
Issue number12
Publication statusPublished - 2014

Cite this