Een ecologisch perspectief op organisaties

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Abstract

Publieke, not-for-profit en private organisaties ontwikkelen zich meer en meer tot dynamische netwerkorganisaties. Deze ontwikkelingen leiden ook tot een ander perspectief op sturing- en beheersingsinformatie en -instrumenten. Zo omvat 'integrale sturing en beheersing', zowel de harde kanten als structuren, processen en instrumenten, alsook de zachte kanten als gedrag, gevoel en wijze van denken van mensen in de organisatie. Een ecologisch perspectief integreert beide kanten en beschouwt organisaties als complexe, samenhangende netwerken met emergente eigenschappen, als organisatiecultuur, en een onderliggende dynamiek in de tijd. Organisaties hebben een levenscyclus met 4 opeenvolgende fases van opkomst, bloei, neergang en afsterven. Elke fase heeft een eigen organisatiecultuur met eigen kenmerken respectievelijk te typeren als I. Pioniersfase: energie en wilde groei, II. Groeifase: gericht door ontwikkelen, III. Consolidatie: solide voort bestaan en IV Terugvalfase: de schijn ophouden. Dit levenscyclus model biedt handvatten om de verwachtingen omtrent rol en positie van de controller en de accountant te duiden, de beheers- en sturingsinformatie in de organisatie context te plaatsen en te interpreteren. Tevens biedt het een handvat om naar de eigen organisatie van accountantskantoren te kijken en te analyseren in welke levensfase het kantoor zit, waarom het loopt zoals het loopt, en wat nu nodig is.
Een ecologisch perspectief op organisaties als handvat voor integrale sturing en beheersing.
Original languageDutch
Title of host publicationHandboek Accountancy Suppl. 48
EditorsA. Bac, J.C.A. Gortemaker, C. Kocks, P. Wallage, F. van der Wel
Place of PublicationDeventer
PublisherWolters Kluwer
PagesC5023-1-C5023-18
Publication statusPublished - 2016

Cite this