Een eiland na de reformatie. Schouwen-Duiveland 1572-1700

Research output: Book / ReportBookAcademicpeer-review

Abstract

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd in Nederland de gereformeerde religie ingevoerd. Als gevolg van de wisselvallige politieke en militaire ontwikkelingen van de Opstand gebeurde dat in sommige gebieden eerder dan in andere. Maar ook de mate waarin de Reformatie doorwerkte in het dagelijks leven van de bevolking kon regionaal sterk verschillen.

In Een eiland na de Reformatie valt de schijnwerper op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland. Gelegen in het grensgebied van Holland en Zeeland kreeg het te maken met de opkomst van het calvinisme, de strijd tegen Spanje en de vorming van een zelfstandige Republiek. Langzaam maar zeker bepaalde de gereformeerde kerk het leven van de eilandbewoners, in de steden Zierikzee en Brouwershaven en op het omringende platteland.
Vanuit de archieven van de classis Schouwen-Duiveland volgen we de gang van zaken bij de organisatie van het kerkelijk leven en de inrichting van cultuur en samenleving volgens strikte christelijke normen en waarden. We lezen over de problemen waarmee de bestuurders – regenten, ambachtsheren en predikanten – zich bezighielden en hoe zij op regionaal niveau reageerden op het wel en wee van de Gouden Eeuw.
Original languageDutch
Place of PublicationAmsterdam
PublisherBert Bakker
Number of pages366
ISBN (Print)9789035133440
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameCultuurgeschiedenis van de Republiek in de 17e eeuw

Cite this