Een instrument voor bovenbouw vwo-leerlingen om de kwaliteit van hun natuurwetenschappelijk onderzoek te evalueren

S.A.W. van der Jagt, L. van Rens, H.H. Schalk, A. Pilot, J.J. Beishuizen

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Abstract

[English below]
In deze studie is onderzocht in hoeverre een ontworpen zelfevaluatie-instrument bruikbaar is voor het evalueren van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en validiteit in onderzoek in de bètavakken door leerlingen uit de bovenbouw van het vwo. Het instrument heeft vier ontwerpkarakteristieken, respectievelijk betreffende de inhoud (Concepts of Evidence-model), de mate van complexiteit (SOLO-taxonomie), gedetailleerdheid en algemene toepasbaarheid. In een ontwerpgericht onderzoek is de bruikbaarheid van het instrument voor het onderwijsproces onderzocht in een klas met 27 bovenbouw vwo-leerlingen in drie opeenvolgende onderzoeksmodules. Het door leerlingen en docent ingevulde instrument, lesobservaties, leerlingantwoorden uit interviews en vragenlijsten, en reflectieverslagen van de docent zijn geanalyseerd op vier criteria voor formatieve evaluatie. Geconcludeerd wordt dat de bovenbouw vwo-leerlingen met het instrument de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en validiteit in een onderzoek in voldoende mate zelfstandig kunnen evalueren in verschillende natuurwetenschappelijke onderzoekscontexten.

Instrument for self-evaluation of accuracy, reliability and validity of inquiries by pre-university science students: an empirical study on feasibility

This article considers the feasibility of the design of a self-evaluation instrument for pre-university science students with which they can evaluate the accuracy, reliability and validity of their inquiries. The design is based on four design characteristics: content (CoE-model), complexity (SOLO-taxonomy), extent of details and extent of generality. Design-based research is used to test the feasibility of the instrument in a class with 27 pre-university science students in three successive inquiry units. The analysed data are: the filled-out instrument, classroom observations, students’ responses in questionnaires and interviews, and teacher’s reflection reports. From this study it can be concluded that the four characteristics lead to a design of a self-evaluation instrument that is feasible for pre-university students to evaluate the accuracy, reliability and validity in different inquiry contexts.
Original languageDutch
Pages (from-to)47-62
JournalPedagogische studiën
Volume90
Issue number2
Publication statusPublished - 2013

Cite this