Een kostenverhaal zonder narratief: Het onbestemde rechtskarakter van een nieuwe strafrechtelijke maatregel

A Das, Kawa Rasul

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

14 Downloads (Pure)

Abstract

In het wetsvoorstel ‘Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit’ is een ‘maatregel kostenverhaal’ opgenomen die beoogt de kosten van de vernietiging van bepaalde gevaarlijke voorwerpen te verhalen op de veroordeelde voor het strafbare feit waarmee de inbeslagname van dat voorwerp of die voorwerpen samenhangt. Het kan best gerechtvaardigd zijn de strafrechtelijk veroordeelde te laten opdraaien voor de kosten die moeten worden gemaakt om de gevolgen van zijn handelen ongedaan te maken. Maar de juridische onderbouwing van de voorgestelde maatregel laat te wensen over: de primaire rechtsgrondslag voor de maatregel, rechtsherstel, wordt noch op coherente wijze uitgewerkt noch betrokken op het overige sanctierecht. Dat is niet alleen een theoretisch bezwaar.
Original languageDutch
Article number2021/1156
Pages (from-to)1139-1145
Number of pages7
JournalNederlands Juristenblad
Volume2021
Issue number15
Early online date12 Apr 2021
Publication statusPublished - 16 Apr 2021

Cite this