Een tijd zonder werk: Een onderzoek naar de leefwereld van langdurig werklozen

Hein Kroft, Godfried Engbersen, K. Schuyt, J.S. Timmer, Stefan Hoegen, Hennie Müller, Jan van der Sluis

Research output: Book / ReportBookAcademic

Abstract

Van de opbloei van de economie in de tweede helft van de jaren tachtig plukken vooral de werkenden, de schoolverlaters en de kortdurig werklozen de vruchten. Maar wie al een tijd zonder werk zit maakt een grote kans dat ook in de jaren negentig te blijven. Langdurige werkloosheid dreigt een vanzelfsprekend verschijnsel te worden in de Nederlandse samenleving. Al is het onderwerp niet van politieke en sociaalwetenschappelijke agenda's verdwenen, we lijken vaak niet veel verder te komen dan weinig inspirerende politieke beschouwingen en bezwerende statistische exercities.
In een Tijd zonder werk wordt de uitdaging aangegaan om tot een diepergaand en meer realistische inzicht te komen in de sociale dimensies van werkloosheid. Met als voorbeeld de beroemde Marienthal-studie uit de jaren dertig is intensief onderzoek verricht in een drietal wijken in Amsterdam, Rotterdam en Enschede en is geanalyseerd hoe langdurig werklozen omgaan met de problematische trias van werkloosheid: geen werk, weinig geld en te veel tijd.
De resultaten van Een tijd zonder werk leveren een meerdimensionaal beeld op: verschillende typen langdurig werklozen worden onderscheiden. Doordat elk type een eigen sociaal-culturele omgeving kent, wordt het van belang rekening te houden met de diversiteit en de heterogeniteit van langdurig werklozen. Deze heterogeniteit vraagt naar de mening van de auteurs om een gedifferentieerd en gedecentraliseerd beleid voor de bestrijding van langdurige werkloosheid.
Original languageDutch
PublisherStenfert Kroese
Number of pages379
ISBN (Print)9020718630
Publication statusPublished - 1989

Cite this