Een tweelingstudie naar indicatoren van genetische en culturele transmissie

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

195 Downloads (Pure)

Abstract

In deze tweelingstudie is de rol van genetische en culturele transmissie bij intergenerati‐onele continuïteit van normoverschrijdend gedrag (NoG) onderzocht. Op grond van deovereenkomsten binnen 3.982 Nederlandse tweelingparen van 13 tot 17 jaar werd derelatieve invloed van genetische factoren (G), gedeelde omgeving (C) en unieke omge‐ving (E) op NoG geschat. Culturele transmissie, het doorgeven van kennis, normen enwaarden, vormt deels de gedeelde omgeving van kinderen die opgroeien in hetzelfdegezin. We vonden geen significante invloed van gedeelde omgeving, en daarmee geenevidentie voor culturele transmissie. Genetische invloeden verklaarden 60 procent vande individuele verschillen in normoverschrijdend gedrag van 13- tot 17-jarigen. Dezeresultaten suggereren dat intergenerationele continuïteit bij normoverschrijdendgedrag op deze leeftijd vooral gedreven wordt door genetische transmissie.
Original languageDutch
Pages (from-to)148-164
Number of pages17
JournalTijdschrift voor Criminologie
Volume61
Issue number2
DOIs
Publication statusPublished - Apr 2019

Cohort Studies

  • Netherlands Twin Register (NTR)

Cite this