Een vrije keuze tussen delegatie en mandaat bij intergemeentelijke samenwerking? Over bevoegdheidstoekenning bij intergemeentelijke samenwerking en de gevolgen voor de democratische legitimatie

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

283 Downloads (Pure)

Abstract

Gemeentelijke taken en bevoegdheden worden op steeds meer verschillende manieren uitgevoerd. Waar traditioneel de gemeente deze zelf uitvoerde en de bestuursorganen dan mandaat verleenden aan de eigen (ondergeschikte) ambtenaren, worden taken nu steeds vaker belegd bij gemeenschappelijke
regelingen, andere gemeenten of zelfs privaatrechtelijke instanties. Zeker bij gemeenschappelijke regelingen ligt daarbij al jaren de aandacht op de democratische legitimatie van die taakuitoefening. De Wet gemeenschappelijke regelingen kent daartoe allerlei waarborgen, het zogenoemde verlengd lokaal bestuur. Maar worden deze waarborgen eigenlijk niet uitgehold door de huidige trend van mandatering van bevoegdheden aan een samenwerkingsverband? Die vraag staat in dit artikel centraal.
Original languageDutch
Pages (from-to)3-14
Number of pages12
JournalJurisprudentie bestuursrecht plus
Volume2019
Issue number4
Early online date13 Nov 2019
Publication statusPublished - Nov 2019

Cite this