Effectgrootte versus gestandaardiseerde effectgrootte

Translated title of the contribution: ‘Effect size’ nader verklaard

Michiel R. de Boer*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Onder artsen en onderzoekers bestaat de nodige verwarring over de betekenis van de Engelse term ‘effect size’.
Veel van de verwarring is terug te voeren op het door elkaar gebruiken van de termen ‘effect size’ (effectgrootte) en ‘standardized
effect size’ (gestandaardiseerde effectgrootte).
Dit artikel gaat in op de betekenis van beide termen. Ook komt aan de orde voor welke doeleinden gestandaardiseerde
effectgroottes gebruikt worden, en hoe zij in de klinische praktijk geïnterpreteerd kunnen worden.
De Engelse term ‘effect size’ wordt met grote regelmaat gebruikt in de medisch-wetenschappelijke literatuur. Onder artsen en
onderzoekers bestaat echter de nodige verwarring over wat de term precies betekent. Veel van die verwarring is terug te voeren
op het door elkaar gebruiken van de termen ‘effect size’ en ‘standardized effect size’. Letterlijk betekent de term ‘effect size’ in het
Nederlands niets anders dan ‘effectgrootte’, oftewel de grootte van het effect als twee of meer groepen met elkaar vergeleken
worden. De term ‘effect size’ kan dus slaan op een van de vele maten waarin we effectgroottes kunnen uitdrukken
Translated title of the contribution‘Effect size’ nader verklaard
Original languageDutch
Article numberD3225
Pages (from-to)1-2
Number of pages2
JournalNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume162
Issue number47
Publication statusPublished - 19 Nov 2018

Cite this