Effecten van differentiatie en heterogeniteit in de eerste fase voortgezet onderwijs

J. Terwel

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

382 Downloads (Pure)

Abstract

Het Instituut voor de Leerplanontwikkeling (SLO) maakte op basis van de theorie van Freudenthal een programma onder de titel ‘Wiskunde voor iedereen’. Dit programma is in een empirisch-vergelijkend onderzoek op uitvoerbaarheid en effectiviteit onderzocht. Het onderzoek vond plaats in het tweede leerjaar op vijf scholengemeenschappen (800 leerlingen). Het programma heeft een positief effect op de leerresultaten in vergelijking met een traditionele aanpak.
Original languageDutch
Pages (from-to)326-340
Number of pages15
JournalPedagogisch tijdschrift
Volume13
Issue number5
Publication statusPublished - 1988

Bibliographical note

Het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit Utrecht in het kader van het project Interne differentiatie wiskunde 12-16 (ID 12-16)

Cite this