Effects of radiotherapy and hyperbaric oxygen therapy on oral microcirculation

R. Helmers

Research output: PhD ThesisPhD-Thesis - Research and graduation internal

Abstract

Radiotherapie speelt een belangrijke rol in de behandeling van patiënten met hoofd-halskanker. Een late bijwerking van radiotherapie kan zich uiten in een progressief proces van verminderde doorbloeding en verlittekening (fibrose) van de bestraalde weefsels en hiermee zorgen voor een verminderde genezingstendens. In een ver gevorderd stadium kan dit leiden tot het afsterven (necrose) van weke delen en bot (osteoradionecrose). Hyperbare zuurstoftherapie wordt zowel preventief als curatief toegepast ter ondersteuning van de genezing in bestraald weefsel. Uit eerder onderzoek blijkt dat hyperbare zuurstof de doorbloeding in bestraald weefsel bevordert.
Met de toepassing van “handheld vital microscopy”, een beeldvormende techniek in de vorm van een handmicroscoop, is het mogelijk de microcirculatie in beeld te brengen tot op het niveau van de rode bloedcellen en een waarde toe te kennen aan de dichtheid, diameter, doorbloeding en vorm van de haarvaten. Met behulp van deze techniek zijn de studies in dit proefschrift uitgevoerd waarbij gekeken werd naar de directe effecten van hyperbare zuurstoftherapie op de orale microcirculatie en de wondgenezing. Tevens is getracht een experimenteel bestralingsmodel te ontwikkelen, de verschillen in orale microcirculatie in bestraald en gezond weefsel te observeren en vervolgens het effect van de hyperbare zuurstof in bestraald weefsel te onderzoeken. De resultaten van dit proefschrift laten zien dat de effecten van late radiatieschade in de orale microcirculatie meetbaar zijn en significant verschillen van gezond weefsel. Tenslotte laten de resultaten zien dat hyperbare zuurstof een positief effect heeft op de wondgenezing en het bevorderen van de doorbloeding in bestraalde weefsel.
Original languageEnglish
QualificationPhD
Awarding Institution
  • University of Amsterdam
Supervisors/Advisors
  • de Lange, Jan, Supervisor
  • Smeele, L.E., Supervisor
  • Milstein, D.M.J., Co-supervisor
Award date14 Jan 2022
Print ISBNs9789463328197
Publication statusPublished - 2022

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Effects of radiotherapy and hyperbaric oxygen therapy on oral microcirculation'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this