English Language Support Online: De aansluiting tussen feedback, leerlijnen en uitstroomeisen

Translated title of the contribution: English Language Support Online: The connection between feedback, learning trajectories and standards

Nel de Jong

Research output: Contribution to ConferencePaperProfessional

Abstract

Aan de Vrije Universiteit Amsterdam wordt gewerkt aan een omvattend taalbeleid, waarin onder andere taalvaardigheidseisen zijn geformuleerd voor studenten. Niet alleen worden instroomeisen vastgesteld, ook worden uitstroomeisen geformuleerd. Zo zouden studenten aan het eind van het eerste jaar het C1-niveau behaald moeten hebben, of het nu gaat om het Engels van studenten in een Engelstalige opleiding of om het Nederlands als tweede taal bij studenten in Nederlandstalige opleidingen. Daarnaast zullen per opleiding leerlijnen en eindtermen voor communicatieve (talige) vaardigheden worden geëxpliciteerd.

Studenten moeten worden ondersteund om deze uitstroomeisen te behalen door hun docenten. Maar een docent bij bijvoorbeeld Economie of Computer Science die zelf een goede schrijfvaardigheid Engels heeft, voelt zich wellicht niet in staat om studenten te ondersteunen in het bereiken van een hogere taalvaardigheid. Daarnaast vragen het volgen van leerlijnen en het bereiken van eindtermen voor taalvaardigheid om consistente feedback en beoordeling, of die nu komt van verschillende docenten in hetzelfde vak of van docenten van vakken in verschillende leerjaren.

Om docenten te ondersteunen en feedback te laten aansluiten bij leerlijnen en uitstroomeisen is English Language Support Online (ELS Online) ontwikkeld. Met dit feedbacksysteem kunnen docenten efficiënt en effectief feedback geven op de tekststructuur, academische stijl, talige correctheid (grammatica, woordenschat en interpunctie) en helderheid van de teksten van studenten. Het systeem bestaat uit vier onderdelen: een set feedbackcategorieën voor veel-voorkomende problemen, hints om die problemen op te lossen, webpagina’s met aanvullende uitleg en online oefeningen waarmee studenten hun taalkennis kunnen uitbreiden. Het systeem is universiteitsbreed beschikbaar. Voor het academisch Nederlands, voor zowel moedertaalsprekers als tweedetaalleerders, zal eenzelfde systeem ontwikkeld worden.

In de presentatie laten we zien hoe ELS Online is opgebouwd en hoe het aansluit op de leerdoelen van de vakken in de academische kern van de opleidingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de VU.
Translated title of the contributionEnglish Language Support Online: The connection between feedback, learning trajectories and standards
Original languageDutch
Publication statusPublished - 19 Jan 2018
EventNUT docentendag: Feedback in ons talenonderwijs - Brussels, Belgium
Duration: 19 Jan 201719 Jan 2018
https://www.nut-talen.eu/activiteiten/docentendag/programma-nut-docentendag-2018/

Conference

ConferenceNUT docentendag
CountryBelgium
CityBrussels
Period19/01/1719/01/18
Internet address

Fingerprint

Dive into the research topics of 'English Language Support Online: The connection between feedback, learning trajectories and standards'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this